Pealeht
FirmastÜlevaade ÄritegevusestAksiaseltsi tegevusaladKontaktViited
Ülevaade äritegevusest

AS KAS aitab klientidel täpsustada strateegilisi prioteete,
struktuurilahendeid ja juhtimispõhimõtteid - organisatsiooni tulevikuvisioone.

Ettevõttel on üheksa-aastased töökogemused klientidele parima võimaliku lahenduse
leidmisel maksude planeerimisel.
Kliendid saavad suulisi ja kirjalikke konsultatsioone maksu- või raamatupidamisprobleemide
lahendamiseks, vajadusel koos raamatupidamisdokumentide analüüsiga
ning vastuste ettevalmistamisega maksuhalduri poolt esitatud ettekirjutustele.

AS KAS pakub klientidele tervilikke teadmisi ja oskusi firma töö ja arengu korraldamiseks.
Klientidele tuuleb sageli anda konsultatsioone ettevõtte tulude ja kulude analüüsiks, selgitada
ettevõtte finantside planeerimise ja finantstegevuse jälgimise põhimõtteid.
Klientidele aidatakse koostada eelarveid, hinnatakse ettevõtte majandus-strateegilist
finants planeerimist.

Konsultatsioonidel selgitatakse klientidele raamatupidamise põhiprintsiipe ja -võtteid.
Antakse teadmisi bilansi ja kasumiaruande koostamise põhimõtetest, tutvustakse
raamatupidamise tarkvara.

Nõutud on ka konsultatsioonid investeeringutest, investeeringu eesmärkidest ja
tasuvusest, investeeringutest aksiakapitali.
AS KAS on koostanud klientidele äriplaane ning laenutaotlusi, analüüsinud kliendi firma
lähteandmeid ja konkureerimisvõimet äriplaani elluviimisel.

AS KAS aitab klientidel sõlmida otseseid ärikontakte nii Idas, Läänes kui ka Eesti Vabariigis.